Για την πλοήγηση


Υπηρεσίες Ψυχιάτρου - Σκούρτη  Θεοφάνη στην Αθήνα - Κολωνάκι


Ο ψυχίατρος Θεοφάνης Σκούρτης, που βρίσκεται στην Αθήνα – Κολωνάκι, διαθέτει την εμπειρία και την υψηλής κατάρτισης ακαδημαϊκή γνώση, παρέχοντας υπηρεσίες υψηλότατου επιπέδου και προδιαγραφών.

Συγκεκριμένα, παρέχει μεταξύ άλλων:

Αντιμετωπίζει προβλήματα που εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες (ενδεικτικά) :

Εμπειρία, γνώση και ολοκληρωμένη αντίληψη οποιουδήποτε σχετικού προβλήματος και περιστατικού είναι τα χαρακτηριστικά εκείνα που κάνουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες από την πλευρά του ψυχίατρου – στρατιωτικού ιατρού Θεοφάνη Σκούρτη να ξεχωρίζουν.